فارسی


پیشنهادات برای کمک های به موقع – فارسی

آیا شما باردار هستید یا اخیراً دارای فرزند شده اید؟ آیا نگران هستید یا راه حلی نمی بینید؟ آیا از وضعیت زندگی جدید احساس خستگی و فشار زیاد می کنید؟ آیا از وضعیت کلی ناراضی هستید یا در مشارکت مشکل دارید؟

پس با ما تماس بگیرید، زیرا پیشنهادات ما شما را تنها نمی گذارد!

کمکهای به موقع، از خانواده ها در دوران بارداری ، از بدو تولد نوزاد و کودکان تا 3 سال حمایت می کند.

 

مادر محله دری / فارسی
Familienzentrum Rohrdamm
Phone: +49(0)30 3675 7560
E-Mail: famz.rohrdamm@kompaxx.de

حمایت در حین بارداری و بعد از بارداری

تیم سیار کمکی

متخصص اطفال

Mobiles Lotsenteam
Kinder- und Jugendmedizin
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Phone: +49(0)30 3702 2174
E-Mail: Lotsenteam.waldkrankenhaus@jsd.de

 

کمک به خانواده هایی که در جستجوی کمک هستند

Trialog Jugendhilfe gGmbH
Phone: +49(0)30 3675 8264
E-Mail: kam-trinks@trialog-berlin.de

مشاوره در مورد بارداری ومشکلات بارداری

Immanuel Beratung Spandau
Achenbach Straße 15, 13585 Berlin
Phone: +49(0)30 447 262 135
E-Mail: schwangerenberatung.spandau@immanuel.de

 

مشاوره روانشناسی

Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH
Kirchhofstraße 30
13585 Berlin
Phone: +49(0)30 336 1429
E-Mail: bsspandau.jugendhilfe@jsd.de

 

خدمات مترجم / ترجمه

Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben gGmbH
Phone: +49(0)30 513 01 00 50
E-Mail: integrationslotsen@giz.berlin

 

 

نوزاد من - فیلم‌هایی برای والیدن به زبان فارسی

مروری بر ساعت های مشاوره مامای خانواده در مناطق مختلف اشپاندو

مراکز خانواده شپانداو