Kurdî


Di destpêkên alîkarîya zu da

Hîn du gaînin (bihalekî) yan jî berî demekî te zarok bu ye?
Xemên we hene yan jî hûn çi çareserya nabîin? Hûn ji rewşê agiz û dil êşin?
Hûn ji rewşa giştî ne razîne yan nav Hevalatîye da dijawarî hene?

Di karin kontaktê gel me biken, çinko Destpêkên me te bi tinê na hêlên!
Despêkên alîkarîyen zu piştgirtîya Malbatandi ken di dema duganîye da (bihalekî), je demê zarok bûne heta di be 3 Sal.

 

Yekemîn kesê têkilîyê
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Beratungszentrum bu Jinan û Malbatên wan
Brunsbütteler Damm 17
13581 Berlin
Tel.: +49(0)30 3366 662
E-Mail: info@hinbun.de

 

Şewirmendîya duganîye (Schwangerschaftsberatung)
Immanuel Beratung Spandau
Burbacher Weg 4, 13583 Berlin
Phone: +49(0)30 3329 0677
E-Mail: beratung.spandau@immanuel.de

 

Pêdivê alîkarîya Day Û Baba ji bo Malbatan
Trialog Jugendhilfe gGmbH
Phone: +49(0)30 3675 8264
E-Mail: kam-trinks@trialog-berlin.de

 

Şewirmendîya Psîkî (Psychologische Beratung)
Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH
Kirchhofstraße 30
13585 Berlin
Phone: +49(0)30 336 1429
E-Mail: bsspandau.jugendhilfe@jsd.de

 

Tergumanî-/ xizmeta wergêrandinê (Dolmetscher-/Übersetzungsservice)
Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben gGmbH
Phone: +49(0)30 5130 01 00 50
E-Mail: integrationslotsen@giz.berlin

Cîyê sêwirmendîya Derûnî li Spandau

ji bo Perwerdehî , Ciwan û Malbat